HOVORY S FILOZOFY

#1 DOC. MGR. TEREZA MATĚJČKOVÁ, PH.D.

(foto doc. Matějčkové by Tono Stano)