HOVORY S FILOZOFY

#5 PHDR. ING. JIŘÍ CHOTAŠ, PH.D. (DRUHÁ ČÁST)

(MÍSTOPŘEDSEDA SPOLKU OIKOYMENH A JEHO REDAKČNÍ RADY)