HOVORY S FILOZOFY

BONUS: JARMILA DOUBRAVOVÁ (MUZIKOLOŽKA)

(Úvodní foto z webu www.umeleckabeseda.cz)