HOVORY S FILOZOFY

BONUS: JAKUB FIŠER (BÁSNÍK)

(Foto J.F. from Wikipedia)